הסכמי ממון

באמצעות הסכם ממון תוכלו להסדיר את חלוקת הרכוש בניכם באופן שונה מזה הקבוע בחוק במקרה בו הנישואין הגיעו לקיצם.

מטבע הדברים, העלאת הנושא ע"י מי מבין בני הזוג (בד"כ מדובר בצד המעוניין להגן על רכוש שצבר) מלווה, לא אחת בחששות ואי נעימויות בין הצדדים.

חשוב שתדעו - הדבר אמנם טבעי אך איננו מחויב המציאות, וניתן בהחלט לגשת ל"בעיה" באופן מקצועי ורגיש.

משרדנו, אשר טיפל בזוגות רבים אשר ביקשו לחתום על הסכם ממון יודע להעניק לצדדים טיפול מיומן ומקצועי תוך שהוא עוזר לצדדים להפיג את המתח ולהגיע לפתרונות יצירתיים ולהסכם מכובד ומאוזן שיהיה מקובל על כל הצדדים ואשר יגן על האינטרסים הלגיטימיים הן של הצד בעל הממון והן של זה אשר נכנס לקשר הזוגי עם פחות נכסים.

מה עוד כדאי לדעת?

א. בניגוד למה שרבים חושבים- ניתן לחתום על הסכם ממון גם לאחר הנישואין. 

ב. ניתן לבטל הסכם ממון:
בתי המשפט מכירים בזכותו של צד להסכם, לבקש את ביטולו של הסכם ממון, בשל פגם בהסכם, בתהליך אישור ההסכם או במהלך כריתתו.
העילות לביטול הסכם ממון, ככל הסכם אחר שניתן לו תוקף של פסק דין, הן:
טעות
הטעיה - החוק קובע שכאשר מי שמתקשר בהסכם עקב טעות שהינה תוצאת ההטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את ההסכם. "הטעיה" כוללת אי גילויי של עובדות שלפי הדין, נוהג או נסיבות - היה על הצד השני לגלותן.
עושק - מי שמתקשר בהסכם עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקתו של הצד הראשון, חולשתו השכלית או הגופנית, או חוסר ניסיונו ותנאי ההסכם גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את ההסכם.
כדאי לציין כי החוק דורש 3 שלושה תנאים מצטברים כדי לטעון לעושק:

א. יש להוכיח את מצבו של העשוק (כמו ניצול אי ידיעת שפה, קשיש מנוצל, חירש, עיוור וכו').
ב. יש להוכיח את התנהגותו של העושק (הצד ידע אודות חולשת העשוק וניצל זאת לטובתו).
ג. יש להוכיח היעדר איזון סביר בין ההסכם לבין המקובל בנסיבות.

כפיה - חוק החוזים מאפר לבטל הסכם (גם הסכם ממון) בשל כפיה שכפה צד אחד על השני.

אין מדובר בתנאים מצטברים, ומספיק שתצליחו להוכיח קיומו של אחד מאלו על מנת לבטל ההסכם עליו חתמתם.

ג. הסכמי ממון חייבים לעשות בכתב וחייבים לקבל אישור של בית המשפט או של ביה"ד הרבני. אם ההסכם נעשה לפני הנישואין - ניתן לאשר אותו גם אצל נוטריון וללא צורך לפנות לערכאות השיפוטיות.
חשוב שתדעו - עריכת ההסכם בכתב ואישורו ע"י רשות מוסמכת הנם תנאים מהותיים ולא רק ראייתים,  כלומר, הסכם ממון שלא קיבל את האישור הדרוש לו על ידי הגוף הנכון הינו חסר כל תוקף משפטי וערך כלשהו.  לא ניתן להסתמך עליו או לתבוע רכוש על פיו. אפשר אך ורק לנסות וללמוד ממנו בדיעבד על כוונת הצדדים אך לא תמיד ולא בהכרח. לעיתים דווקא העובדה שההסכם לא אושר יכולה להעיד על כוונה הפוכה, קרי - שאחד הצדדים לא הסכים לו ועל כן לא אושר ההסכם בסופו של דבר. על כן, לא די בכך ולא מומלץ שהצדדים יסתפקו בניסוח הסכם בעצמם.

ד. לא חייבים להתחתן - גם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון.
גם בני זוג החיים במשותף מבלי שהתחתנו (או מתכוונים לעשות כן) יכולים להסכים בניהם על משטר רכושי המסדיר את הסוגיות הרכושיות הקשורות בחייהם המשותפים.

זכרו - בין אם כבר חתמתם על הסכם ממון ובין אם לאו, בין אתם נשואים או ידועים בציבור, בין אם אתם הומוסקסואליים או לא, יש לכם זכויות וכדאי שתדעו אותן.

האמור באתר איננו תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו במידע משפטי קביל ועדכני. יש להבין כי מידע משפטי מתיישן ו/או מתחדש, והגולש צריך לקחת זאת בחשבון. לאור האמור, הרי שכל שימוש באמור לעיל ו/או באתר בכלל הנו  באחריות המשתמש בלבד.